1 juni 2022

Op pad met de PUM en collega’s uit de Filipijnen

Hulp van experts inschakelen via PUM
In de Filipijnen komt het soms nog voor dat dierlijke mest in de rivieren en verdere natuur terecht komt. Een ongewenste situatie. Met hulp van de PUM wordt er gekeken naar oplossingen in bv. het buitenland en via diverse delegaties en gesprekken zijn de vandaag aanwezige Filipijnse bezoekers (van overheidsorganisaties en coöperaties binnen de varkensindustrie) hier in Nederland terechtgekomen. Een land waar we ook in een rivierdelta wonen met een hoge bevolkingsdichtheid en een hoog welzijnsniveau voor zowel dieren als mensen. Aan ons, Albers Alligator, is gevraagd om onze mestopslagproducten te presenteren en de voor- en nadelen ervan uit te leggen.

We staan op de parkeerplaats van Zuivelproducent “Den Eelder” in het Gelderse Well en hebben net een groep enthousiaste ondernemers uit de Filipijnen welkom geheten. Ze zijn uitgenodigd en worden begeleid door PUM (Programma Uitzending Managers). Wij, Wout en Klaas, mestopslagspecialisten van Albers Alligator, gaan ze een rondleiding geven langs een aantal projecten.

Maar eerst thee en koffie, na prettig welkom te zijn geheten door Ernst van der Schans, samen met zijn vrouw Jacobien en hun kinderen eigenaar en drijvende kracht achter het schitterende Den Eelder familiebedrijf.

De Filipijnse delegatie had vooraf al de nodige brochures van Albers Alligator ontvangen via PUM, om zich zo al een beeld te kunnen vormen van de oplossingen. De interesse gaat uit naar de Alligator Winbag en Alligator Bagtank. De vragen die gesteld worden zijn onderbouwd en gaan veelal over de toepassing, montage en werkbaarheid, mixmogelijkheden en bestendigheid. De mestopslagspecialisten van Albers Alligator; Klaas Wijbenga en Wout Engelbertink beantwoorden de vragen passend en naar tevredenheid.

Winbags, Bagtanks en hoe sterk zijn die zakken eigenlijk?
Bij Den Eelder liggen 2 grote mestzakken van elk ruim 6000 m³ en een mestbassin van ruim 10.000 m³. Er worden vragen gesteld over de sterkte van de gebruikte folies en de verbazing van onze gasten is dan ook groot als Wout zonder terughoudendheid over de mestzak gaat lopen. Waar duizenden agrariërs in Europa hier al decennia mee vertrouwd zijn, is het voor de mensen uit de Filipijnen toch even wennen dat je over een groot mestopslagsysteem kunt lopen.

Na de stallen en de veestapel van de familie van der Schans te hebben bewonderd gaan we met de gehele delegatie naar het dichtbijgelegen varkensbedrijf Bruvar B.V., waar toevallig een vrachtwagen mest staat te laden. In Nederland dient hierbij een monster te worden genomen om registratie te doen van de mesttransporten en borgingen in onze Nederlandse systemen. Aan de vriendelijke chauffeur worden allerlei vragen gesteld, over de vrachtwagen, de speciale tankoplegger, het monsterafname systeem etc.

Vervolgens krijgen we een heerlijke lunch bij de familie van Zeelst, van Boerengolf Hedel. Hier komt bij toeval de Pastoor van de Franciscanen uit Den Bosch aangefietst die door onze Filipijnse vrienden erg enthousiast wordt ontvangen! Na de lunch bekijken we de Winbag (350 m³) van Van Arendonk uitgebreid.

Succes voor de toekomst
Albers Alligator kijkt terug op een erg plezierige en leerzame dag. Wij hopen dat onze Filipijnse collega’s de hier in Nederland opgedane kennis kunnen verspreiden en zo de Filipijnen en de wereld een stukje schoner kunnen maken.

We willen via deze weg dhr. Voets van PUM van harte bedanken voor zijn tomeloze inzet en enthousiasme om het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland voor het voetlicht te brengen en Nederlandse oplossingen aan wereldwijde vraagstukken te koppelen.

Tevens danken wij Den Eelder Well, Bruvar Hedel, de familie van Arendonk Herwijnen en de familie  van Zeelst hartelijk voor hun gastvrije ontvangst.

Maraming tagumpay sa hinaharap!
Veel succes!