18 december 2023

Nieuw product | Efficiëntere zuurstof inbreng door drijvende schermen Albers Alligator.

Het beluchtingsproces is een van de belangrijkste onderdelen van het waterzuiveringsproces bij Industriewater Eerbeek (IWE). Tijdens dit proces brengen beluchters extra zuurstof in het water en zetten ze het water in beweging zodat de bacteriën zo goed mogelijk hun werk kunnen doen (het afvalwater “schoon” eten). Albers Alligator heeft na een gezamenlijke brainstorm een product ontwikkeld waarbij de beluchtingsbak in twee compartimenten kan worden opgedeeld. Het drijvende scherm zorgt ervoor dat de delen van het bassin op verschillende manieren belucht kunnen worden (bubbelregulatie).

De hoeveelheid zuurstof kan daarmee beter geregeld worden en precies op die plek waar het nodig is voor de bacteriën om hun werk goed te doen. Deze manier van beluchten zorgt ervoor dat er in totaal minder zuurstof nodig is om het water te zuiveren en af te voeren naar de na-bezinktank, de energiekosten gaan omlaag (de blowers die lucht in de tanks blazen gebruiken namelijk veel energie). De watervoetafdruk gaat op deze manier omlaag en het doel volledig circulair te zijn komt weer een stap dichterbij.

Wilt u ook samen om de tafel om te kijken of we bij uw waterzuiveringsinstallatie het zuurstof verbruik omlaag kunnen krijgen? Neem dan contact met ons op via

www.albersalligator/contact

info@albersalligator.com

0317 419 144