13 mei 2019

Aardbevingsbestendige zak voor 5000 kuub mest uitgerold

Ruim zestig boeren hebben woensdagochtend meegeholpen bij het installeren van een grote mestzak bij het bedrijf van melkveehouder Ate Kuipers in Den Ham. Het is een gigantische zak met een afmeting van ruim 55 bij 33 meter. Daar kan 5000 kubieke meter mest in worden verzameld.


Eerste drol

Kuipers heeft de zak nodig omdat zijn mestkelders beschadigd zijn door aardbevingen. Hij wil de mestzak dan ook op een bijzondere manier in gebruik nemen: ‘We hebben minister Wiebes, directeur Van Loon van Shell en de directeur van de NAM uitgenodigd hier een eerste drol te komen leggen, en daarmee is ie dan ingewijd’.


Mestkelders beschadigd

Het bijzondere aan deze oplossing is dat de zak op de grond ligt, in plaats van in een kuil. Kuipers: ‘Hier hebben aardbevingen en trillingen geen vat op’.


Silo te duur

Hij had ook kunnen kiezen voor een mestsilo bij zijn bedrijf, maar die zou een keer zo duur zijn als de mestzak. Die zak wordt omgeven door een wal van klei, en, aan de kant waar het veevoer ligt opgeslagen, door een betonnen afscheiding. ‘Mocht er dan toch iets misgaan, dan komt de mest niet in het voer terecht’, zegt Kuipers.


Tien maanden

Hij denkt dat de zak groot genoeg is om de mest van de honderdvijftig koeien op het bedrijf tien maanden lang op te kunnen vangen. Kuipers is van plan om de kosten van de mestzak, zo’n 150.000 euro, te verhalen op de NAM. Kuipers: ‘Ons hele bedrijf is total-loss verklaard door de experts, en dit hoort bij de vervangende nieuwbouw’.

Tekst: RTV Noord