1 oktober 2021

Stikstof op het land niet in de lucht …

Er liggen inmiddels 3 Alligator Bagtanks bij Varkensbedrijf Corrigan in Noord-Engeland. Hiermee loopt Corrigan vooruit op de wetgeving, in 2027 moet alle mestopslag in Engeland volledig afgedekt zijn. “We vertrouwen op de stikstof in de drijfmest om onze gewassen te laten groeien – we willen het op ons land, niet in de lucht” aldus Corrigan.

Bekijk hiernaast het artikel van Farmers Weekly